Privacystatement Trimsalon “Puppylook”

Inleiding:

Hieronder vindt je de privacyverklaring van Trimsalon “Puppylook”, gevestigd aan de Veenendaalkade 607 2547XJ te Den Haag, ingeschreven onder KvK-nummer: 68517807. In deze privacyverklaring zetten we uiteen hoe we omgaan met je persoonsgegevens. Ons beleid voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wetgeving die ingaat op 25-05-2018.

Persoonsgegevens:

Trimsalon “Puppylook” verwerkt je persoonsgegevens voor onze eigen administratie doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken; 

– Naam

– Adres/Postcode

– Woonplaats

– Telefoonnummers

– E-mailadres

– Gegevens van je hond

– Naam Dierenarts

Bovenstaande gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden;

Om je te kunnen benaderen omtrent onze dienstverlening voor wat betreft je hond. Indien je informatie bij ons inwint en geen klant wordt, dan bewaren wij je persoonsgegevens niet.

E-mails die je naar ons stuurt worden na beantwoording dan wel uiterlijk na 1 maand verwijderd als je besluit geen klant te worden.

Recht op inzage en rectificatie:

Je bent te allen tijde gerechtigd de gegevens die Trimsalon “Puppylook” van je heeft verzameld in te zien of te laten wijzigen, indien deze onjuist en/of onvolledig zijn. Hiervoor kun je contact opnemen met onze trimsalon.

Derden:

Trimsalon “Puppylook” verstrekt je  gegevens niet zonder je toestemming aan derden. Als je toestemming hebt  gegeven om je persoonsgegevens met derden te delen dan heb je het recht deze weer in te trekken.

Mochten er onvoorziene omstandigheden ontstaan waarbij wij niet anders kunnen handelen en b.v. je  gegevens moeten verstrekken aan een dierenarts/overig of waar wij niet anders kunnen omtrent het uitoefenen van onze werkzaamheden en wettelijke verplichtingen,  dan zijn wij genoodzaakt dit te doen.

Website en Socialmedia:

Trimsalon “Puppylook” houdt op haar website en social media geen bezoekgegevens bij die tot een persoon herleidbaar zijn. Verder maken wij geen gebruik van cookies.

Bewaartermijn:

De bovengenoemde persoonsgegevens bewaren wij tot weder herroeping van jouw kant en/of tenminste 2 jaar nadat je geen klant meer van ons bent.

Beveiliging:

Trimsalon ”Puppylook” neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. 

Onze privacy policy staat vermeld op onze website en ligt in onze salon ter inzage. Mocht je hier vragen over hebben dan staan wij je graag te woord. 

Deze privacy policy gaat in op 25-05-2018. Mocht je klant van ons worden/zijn op deze datum dan ga je akkoord met ons privacy policy/beleid.

Bij wijzigingen van ons privacy policy maken wij dit 1 maand van te voren kenbaar o.a. via onze website en ligt de aangepaste versie in onze salon.

Klachten:

Bij een schending van je privacy heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.